تماس با ما

برای کسب معلومات و اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‏ها، دست آوردها و گزارش‏های خبری موسسه تحصیلات عالی اشراق به شماره‏ ها و ایمیل آدرس و  فیس بوک اشراق به تماس شوید:

شماره تماس: 0402228882 و  787209020 93+

ایمیل: info@eshraq.edu.af

آدرس فیس بوک: www.facebook.com/eshraq.edu.afghanistan

ساعات کاری در موسسه تحصیلات عالی اشراق:

صبح: 8 الی12 ظهر – بعدازظهر 2 الی  5 عصر