‏اختتامیه مسابقات فوتسال ( جام همدلی)

‏اختتامیه مسابقات فوتسال ( جام همدلی) مسابقات فوتسال جام همدلی بین دانشکده های دانشگاه اشراق با حضور ریاست، معاونت فرهنگی پژوهشی، معاونت اداری مالی، ریاست دانشکده اقتصاد ومدیریت روابط عمومی و بین الملل و دانشجویان دانشگاه اشراق در جمنازیوم صلح ادامه مطلب

‏معرفی انجمن دانشجویان دانشگاه اشراق (ادا)

اساسنامه انجمن ادا ‏معرفی انجمن دانشجویان دانشگاه اشراق (ادا) در مراسمی با حضور معاونت محترم علمی، فرهنگی پژوهشی، اداری مالی و مدیریت روابط عمومی و بین الملل اعضای جدید انجمن دانشجویان دانشگاه اشراق (ادا) برای دانشجویان معرفی شدند. دراین محفل ادامه مطلب

سمینار پژوهشی اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه اشراق

سمینار پژوهشی اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه اشراق امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۶ اولین سیمینار پژوهشی اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه اشراق با حضور داکتر احمد سعید عبداللهی رئیس دانشگاه، ماستر یلدا همان معاونت علمی، ماستر مصطفی عباسی معاونت اداری مالی، ماسترمحمدهادی افشار ادامه مطلب

اهدا سند فراغت برای اشتراک کنندگان کلینیک حقوقی

اهدا سند فراغت برای اشتراک کنندگان کلینیک حقوقی در محفلی به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ سند فراغت شرکت کنندگان در اولین دوره کلنیک حقوقی با حضور ریاست دانشگاه اشراق جناب آقای استاد رضازاده و هیئت رهبری دانشگاه، جناب آقای الحاج عبدالحق احمدی ادامه مطلب

اشراق سوم برگزار گردید

تجلیل از سومین سال فعالیت موسسسه اشراق روز دوشنبه ۱۹/۱/۳۹۲ محفلی به نام « اشراق سوم» به منظور ارائه گزارش فعالیت موسسه تحصیلات عالی اشراق در سال ۱۳۹۱ با حضور ۲۰۰ تن از رؤسای ادارات دولتی، مسئولان پوهنتون هرات و موسسات ادامه مطلب