مؤسسه تحصیلات عالی اشراق در سمستر خزانی 1391 در رشته های ذیل  کدر علمی جدید جذب می نماید.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده شرعیات

علاقه مندان میتوانند اسناد و خلص سوانح خویش را الی تاریخ 18/06/1391 به مدیریت منابع بشری مؤسسه تحصیلات عالی اشراق تسلیم دهند.

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل به تماس شوید،

0786209020

By admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.