علوم قران و حدیث

معرفی دانشكده

  • تاريخچه تاسیس دانشكده شرعیات ومراحل انكشاف آن:

همزمان با رشد مراکز آموزش عالی در سرتاسر جهان و بالتبع آن در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، نخستین مراکز مدرن علمی با نام پوهنتون کابل و پوهنتون هرات تأسیس گرديد و برای اولین بار در تاريخ پنج هزار ساله کشور پوهنحی شرعیات در پوهنتون کابل تأسیس و شروع به فعالیت نمود. سپس در ساير پوهنتون های دولتی هم اين رشته تأسیس و آغاز به کار کرد ، در سال ۱۳۸۸اولین موسسه تحصیلات عالی خصوصی در شهر باستانی هرات به نام اشراق تاسیس گرديد و در سال ۱۳۹۲ پوهنحی شرعیات که يكی از پوهنحی ارزشی پوهنتون اشراق می باشد ، مجوز خويش اخذ کرده و آغاز به کار نمود.پوهنحی بهار سال ۱۳۹۲با ۱۰دانشجو فعالیت خويش آغاز نمود اما پوهنحی از سال ۹۲تا کنون چهاردوره فارغ التحصیل داده هر دوره به تعداد ۲۰محصل بوده است

پلان استراتیژيك پوهنحی شرعیات

برای دانلود پلان استراتیژیک دانشکده شرعیات موسسه تحصیلات عالی اشراق روی لینک ذیل کلیک کنید:

پلان استرا تيژيك دانشكده شرعيات

نصاب تحصیلی

برای دانلود نصاب تحصیلی پوهنحی شرعیات بالای لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود نصاب دانشکده شرعیات