نتایج ارزیابی سمستر خزانی ۹۱

یکی از برنامه‎های ثابت موسسه تحصیلات عالی اشراق اهتمام به نظریات دانشجویان این موسسه است. در این راستا در هر سمستر تحصیلی نظر دانشجویان در مورد استادان گرفته می‎شود. اسامی استادان برتر حاصل از نظرخواهی دانشجویان در سمستر خزانی۹۱ به شرح زیر است.