برچسب: محصلان_اشراق

برگزاری سمینار سی وی نویسی در دانشکده زبان و ادبیات اشراق

برگزاری سمینار سی وی نویسی بصورت عملی و کاربردی توسط دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه اشراق آموزش سی وی نویسی بصورت عملی و کاربردی در قالب یک سمینار به تاریخ…

سیر علمی محصلین دانشگاه اشراق و بازدید از طب عدلی

سیر علمی محصلین دانشگاه اشراق و بازدید از طب عدلی شفاخانه هرات طی یک برنامه سیر علمی مطالعاتی به روز یکشنبه 16 جوزا 1400 به تعداد 30 تن از دانشجویان…