برچسب: مدیریت_فرهنگی

دیدار هیأت رهبری دانشگاه اشراق با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات

طی یک دیدار تعارفی به روز دوشنبه مورخ 19 میزان 1400 ، هیأت رهبری دانشگاه اشراق با مولوی نعیم الحق حقانی رئیس محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، پیرامون موضوعات…

برگزاری نشست علمی پژوهشی پیرامون عاشورا

نشست علمی پژوهشی بررسی ابعاد فرهنگی اجتماعی عاشورای حسینی و رویکردهای نو به نهضت الهی امام حسین علیه السلام با حضور هیأت مؤسسان، اساتید و کارمندان دانشگاه اشراق و سایر…

برگزاری محفل افتتاحیه جام ورزشی «همدلی» اشراق

برگزاری محفل افتتاحیه جام ورزشی «همدلی» اشراق طی یک محفل به تاریخ پنجشنبه 20 جوزای 1400 جام ورزشی مؤسسه تحصیلات عالی اشراق با عنوان «جام ورزشی همدلی»در جیمنازیوم ورزشی شهید…

اشتراک مدیریت فرهنگی و مدیریت روابط عامه اشراق در جلسه ماهوار فدراسیون ورزشی پوهنتون های حوزه غرب USFA

اشتراک مدیریت فرهنگی و مدیریت روابط عامه مؤسسه تحصیلات عالی اشراق در جلسه ماهوار فدراسیون ورزشی پوهنتون های حوزه غرب USFA این جلسه باحضور داشت نمایندگان فرهنگی ورزشی پوهنتونها و…