اداره و دیپلوماسی

دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی

علوم‌ سیاسی‌ به‌ بررسی‌ اندیشه‌ها و نظریه‌ های‌ سیاسی‌ و کارکرد آنها در عرصه‌ جامعه‌ می‌پردازد و رشته‌ علوم‌ سیاسی‌ ارائه‌ یکسری‌ نظریه‌ ها یا یکسری‌ ابزارها و راهکارهایی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ آنها هر جامعه‌ شرایط‌ و مشکلات‌ حال‌ را بررسی‌ کرده‌ و از پیش‌ پا برمی‌دارد و برای‌ حرکت‌ها و اقدامات‌ بعدی‌ ـ ترسیم‌ فضا برای‌ مسیر آینده‌ ـ برنامه‌ ریزی‌ می‌کند همچنین‌ از تجارب‌ و دستاوردهای‌ بشر که‌ در طول‌ تاریخ‌ در عرصه‌ اجتماع‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌، بهره‌ می‌برد.

اهداف:

 1. انکشاف توانائی های علمی و مسلکی نسل جوان کشور؛
 2. ارتقاء سطح شعور سیاسی افراد؛
 3. تربیه کادر های مسلکی (دیپلمات،مدیران سیاسی، کارورزان وزارت خارجه)؛
 4. تنظیم روابط سیاسی ودیپلماتیک؛
 5. پلان راه اندازی دوره ماستری؛

توانمدی های فارغان:

فارغ التحصیلان این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند:

 1. وزارت خارجه و داخله وادارات تابعه آن
 2. کمیسیون اصلاحات اداری
 3. شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی
 4. نهاد ریاست جمهوری
 5. نهادهای استراتژیک و ارگانهای سیاستگذاری
 6. ولسی جرگه و مشرانو جرگه
 7. ریاستهای پلان و پالیسی و منابع بشری همه وزارت خانه ها
 8. احزاب سیاسی
 9. سازمان های بین المللی
 10. مراکز آموزشی و تحقیقاتی