محکمه تمثیلی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محکمه تمثیلی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی🔹️محکمه ی تمثیلی در روز چهارشنبه 9 قوس 1401 توسط دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در تالار اجتماعات دانشگاه اشراق برگزار شد.🔸️این…

دیدار ریاست دانشگاه با ریاست امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی

یدار ریاست دانشگاه اشراق با ریاست امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی🔸به تاریخ 25 عقرب ۱۴۰۱ داکتر مهدی حیدرپور رئیس پوهنتون اشراق به همراه داکتر احمد رفیع عبداللهی معاون علمی…

دیدار معاونت علمی دانشگاه اشراق با ریاست موسسه IAM

📣اخبار دانشگاه اشراق🔺دیدار معاونت علمی دانشگاه اشراق با ریاست موسسه IAM🔹به تاریخ 30 عقرب1401 داکتر احمدرفیع عبداللهی معاون علمی دانشگاه اشراق و ماستر جواد حیدری آمر تضمین کیفیت به همراه…