روانشناسی بالینی

معرفی

پوهنحی روانشناسی بالینی  مؤسسه تحصیلات عالی اشراق  یک مکان تحصیلی در جهت رفع مشکلات روحی و روانی در سطح کل کشور  فعالیت های اکادمیک خود را به طور تخصصی و حرفه ای از سال ۱۳۸۹ آغاز نمود.

دوره تحصیلی در این پوهنحی چهارسال می باشد که به دو شکل تئوری و عملی فراگیران به اکمال تحصیل خویش می پردازند.

در سال ۱۳۹۳ اولین گروپ محصلان از این پوهنحی به تعداد (  ۱۲  ) تن از جمله (  ۶ ) تن ذکور و (  ۶ ) تن اناث فارغ التحصیل و جذب ریاست صحت عامه ، کلینک های صحت روانی ، منحیث مشاور در مکاتب دولتی و خصوصی در ولایت باستانی هرات وسایر ولایت کشور گردیدند.

اهداف

 • آشنایی با اساسات روانشناسی
  انکشاف توانائی های علمی و تخصصی جوانان

 • تربیه کادر های مسلکی در بخش روانشناسی و روان درمانی

 • ارتقاء سطح شعور اجتماعی و دانش افراد

 • ایجاد پل ارتباطی بین روانشناسان و شفاخانه ها و کلینیک ها

 • پلان راه اندازی دوره ماستری

 • ایجاد دیپارتمنت های روانشناسی عمومی،روانشناسی مشاوره و روانشناسی تربیتی

 • تشکیل انجمن روانشناسان بالینی و کلینیک بخش تخصصی

 ترویج فرهنگ مشاوره و مشورت دهی در ابعاد گوناگون زندگی

 • تشویق جوانان برای شناخت و پیدا نمودن راه حل برای برون رفت از مشکلات پیش رو.

 • ارتقاء سطح همدیگر پذیری.

 • ایجاد فضا برای هر چه بهتر درک نمودن افراد معلول ذهنی و فکری .

 دیپارتمنت روانشناسی بالینی

   تشکیلات

    ریاست پوهنحی

 • ماستر محمد هادی افشار

      اساتید

 • اساتید کدر دیپارتمنت روانشناسی بالینی
 1. ماستر محمد هادی افشار

 2. ماستر اسد الله نوروزی

 3. ماستر معصومه جعفری

 4. ماستر حسین جعفری

 5. دکتر مهدی افضلی

 6. دکتر نفیسه حفیظی

 

مدیر تدریسی اجرایی

 • نوید رضا امینی