اهداف اصلی موسسه

تربیه و پرورش استعدادهای فکری و مسلکی با فراهم نمودن زمینه مساعد یادگیری علوم و فناوری؛ ایجاد روحیه خودباوری و سخت­کوشی در میان محصلان و منابع بشری موسسه؛ ایجاد محیط آموزشی و تحقیق­محور به منظور سهم­گرفتن در تولیدات علمی؛ عرضه برنامه­های تحصیلی در مقطع لیسانس و بالاتر، با در نظرداشت نیازهای جامعه؛ بهبود مستمر مدیریت علمی و اجرایی موسسه؛ فراهم آوری منابع مالی پایدار؛ توسعه و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی؛ فراهم­آوری امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری روزآمد و متناسب با نیازهای موسسه؛ ارتقای سطح همکاری­های علمی-فرهنگی با مراکز علمی ملی، منطقه­ای و جهانی؛ تحقق فرهنگ و ارزش­های اسلامی و ملی؛