تاریخچه

آشنایی با دانشگاه اشراق:

تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور در سال ­های اخیر بسیار چشمگیر و بارز بوده است. بررسی شاخص­ های رشد افغانستان موید این نکته است. اما برای پایدار شدن این شاخص ­ها و رسیدن به توسعه درون­ زا و خودکفایی، راه طولانی و دشواری در پیش قراردارد. تحصیلات ­عالی اولین و مهم­ترین جایگاه برای تسهیل و ایجاد میان­برها در راه رسیدن به مقصد -توسعه کشور و قطع و کاهش وابستگی به منابع بیرونی- می­باشد. وزارت تحصیلات ­عالی و سازمان­ ها و نهادهای تابع آن، در این راستا پیشقراولان و سربازان خط اول نبردهای علمی محسوب می­شوند. موسسه تحصیلات ­عالی خصوصی اشراق نیز به مثابۀ یک مرکز علمی در ولایت هرات و به منزلۀ یک  نهاد اکادمیک (اولین پوهنتون خصوصی در غرب افغانستان) طی سالیان متمادی، از رشد سریع وچشمگیری برخوردار بوده و در سالیان اخیر توانسته است جایگاه خود را در سطح نهادهای تحصیلات عالی به عنوان یکی از موسسات برتر تثبیت کند.

موسسه تحصیلات ­عالی اشراق در سال 1389 نظر به ایجاد زمینه و تقاضا در میان مردم فهیم ولایت هرات و بر اساس حکم شماره مسلسل 25 شماره ثبت 49 مورخ 26/02/1389 وزارت محترم تحصیلات عالی تأسیس شد. و فعالیت خود را با دو پوهنحی حقوق و علوم­ سیاسی (قضایی-حارنوالی و اداری-دیپلوماسی) و اقتصاد و مدیریت (مدیریت تجارتی و مدیریت دولتی) آغاز کرد. سپس در راستای تحقق پلان استراتژیک و اهداف موسسه، دانشکده­ های انجینری (سیول و آرکیتکچر)، روانشناسی (روانشناسی کلینیکی)، ادبیات (مترجمی زبان انگلیسی و ژورنالیزم) و شرعیات (علوم قرآن و حدیث) نیز بعد از طی مراحل رسمی و قانونی تاسیس شد.