اخبار

پنجمین جلسه هم اندیشی حامیان دانش

پنجمین جلسه هم اندیشی حامیان دانش پنجمین جلسه هم اندیشی حامیان دانش با حضور فرهیختگان، مسئولین موسسات خیریه ، مسئولین…

بازدید هیئت وزارت از دانشگاه اشراق

بازدید هیئت وزارت از دانشگاه اشراق بازدید هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان با حضور محترمه عایشه محسنی،…

رویداد ها

دیدار انجمن ادا با ریاست اطلاعات وفرهنگ

دیدار انجمن ادا با ریاست اطلاعات وفرهنگ اساسنامه انجمن ادا…

سمینار مترجمی روایت تصویر

     

همایش علمی تحت عنوان « امت واحده و چالش افراط گرایی در عصر حاضر»

همایش علمی همایش علمی تحت عنوان « امت واحده و…

اهدا سند فراغت برای اشتراک کنندگان کلینیک حقوقی

اهدا سند فراغت برای اشتراک کنندگان کلینیک حقوقی در محفلی…

آخرین اخبار

پنجمین جلسه هم اندیشی حامیان دانش

پنجمین جلسه هم اندیشی حامیان دانش پنجمین جلسه هم اندیشی حامیان دانش با حضور فرهیختگان، مسئولین موسسات خیریه ، مسئولین…

بازدید هیئت وزارت از دانشگاه اشراق

بازدید هیئت وزارت از دانشگاه اشراق بازدید هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان با حضور محترمه عایشه محسنی،…

برگزاری جشن محصل و قانون گرایی در دانشگاه اشراق به روایت تصویر!

برگزاری جشن محصل و قانون گرایی در دانشگاه اشراق به روایت تصویر!