اداره و دیپلوماسی

رشته اداری و دیپلوماسی

علوم‌ سیاسی‌ به‌ بررسی‌ اندیشه‌ها و نظریه‌ های‌ سیاسی‌ و کارکرد آنها در عرصه‌ جامعه‌ می‌پردازد و رشته‌ علوم‌ سیاسی‌ ارائه‌ یکسری‌ نظریه‌ ها یا یکسری‌ ابزارها و راهکارهایی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ آنها هر جامعه‌ شرایط‌ و مشکلات‌ حال‌ را بررسی‌ کرده‌ و از پیش‌ پا برمی‌دارد و برای‌ حرکت‌ها و اقدامات‌ بعدی‌ ـ ترسیم‌ فضا برای‌ مسیر آینده‌ ـ برنامه‌ ریزی‌ می‌کند همچنین‌ از تجارب‌ و دستاوردهای‌ بشر که‌ در طول‌ تاریخ‌ در عرصه‌ اجتماع‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌، بهره‌ می‌برد.

  • تحصیل در دوره لیسانس رشته حقوق وعلوم سیاسی دیپارتمنت علوم سیاسی حداکثر ۸ سمستر(چهار سال) را احتوا می نماید. محصلین دوسال اول تحصیلی دروس عمومی و دو سال دوم تحصیلی دروس حتمی- تخصصی را سپری می نمایند. طول هر سمستر ۱۶ هفته است و زمان آموزش هر کریدت درس از نوع نظری هفته ای یک ساعت(۱۰۰ دقیقه ای) است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.

وزارت خارجه و داخله  وادارات تابعه آن

کمیسیون اصلاحات اداری

شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی

نهاد ریاست جمهوری

نهادهای استراتژیک و ارگانهای سیاستگذاری

ولسی جرگه و مشرانو جرگه

ریاستهای پلان و پالیسی و منابع بشری همه وزارت خانه ها

رسانه ها و نهادهای مدنی