روانشناسی بالینی

معرفی

پوهنحی روانشناسی بالینی  مؤسسه تحصیلات عالی اشراق  یک مکان تحصیلی در جهت رفع مشکلات روحی و روانی در سطح کل کشور  فعالیت های اکادمیک خود را به طور تخصصی و حرفه ای از سال 1389 آغاز نمود.

دوره تحصیلی در این پوهنحی چهارسال می باشد که به دو شکل تئوری و عملی فراگیران به اکمال تحصیل خویش می پردازند.

در سال 1393 اولین گروپ محصلان از این پوهنحی به تعداد (  12  ) تن از جمله (  6 ) تن ذکور و (  6 ) تن اناث فارغ التحصیل و جذب ریاست صحت عامه ، کلینک های صحت روانی ، منحیث مشاور در مکاتب دولتی و خصوصی در ولایت باستانی هرات وسایر ولایت کشور گردیدند.

اهداف

 • آشنایی با اساسات روانشناسی
  انکشاف توانائی های علمی و تخصصی جوانان

 • تربیه کادر های مسلکی در بخش روانشناسی و روان درمانی

 • ارتقاء سطح شعور اجتماعی و دانش افراد

 • ایجاد پل ارتباطی بین روانشناسان و شفاخانه ها و کلینیک ها

 • پلان راه اندازی دوره ماستری

 • ایجاد دیپارتمنت های روانشناسی عمومی،روانشناسی مشاوره و روانشناسی تربیتی

 • تشکیل انجمن روانشناسان بالینی و کلینیک بخش تخصصی

 ترویج فرهنگ مشاوره و مشورت دهی در ابعاد گوناگون زندگی

 • تشویق جوانان برای شناخت و پیدا نمودن راه حل برای برون رفت از مشکلات پیش رو.

 • ارتقاء سطح همدیگر پذیری.

 • ایجاد فضا برای هر چه بهتر درک نمودن افراد معلول ذهنی و فکری .

 دیپارتمنت روانشناسی بالینی

   تشکیلات

    رئیس پوهنحی

 • ماستر جواد حیدری

      اساتید

 • اساتید کدر دیپارتمنت روانشناسی بالینی
 1. ماستر اسد الله نوروزی

 2. محمد جواد حسین زاده

 3. دکتر مهدی افضلی

 4. دکتر نفیسه حفیظی

 

مدیر تدریسی اجرایی

 • حسن شیرزاد