مترجمی زبان انگلیسی

پوهنحی ادبیات دارای دو  دیپارتمنت مترجمی زبان انگلیسی و ژورنالیزم می باشد. بدون شک موسسه عالی اشراق با در نظر داشت شرایط و نیاز جامعه توجه به آن رشته های تحصیلی کرده است که مورد نیاز و ضرورت کشور و ولایت است. یکی از رشته های مورد نیاز جامعه ما ادبیات است که دارای ابعاد مختلف و کاربردی است،موسسه تحصیلات عالی اشراق با راه اندازی دانشکده ادبیات انگلیسی (مترجمی) و ژورنالیزم گام بلندی برای آن عده از جوانان با استعداد و مستعد که علاقمند به مطالعه کتب انگلیسی هستند برداشته است وراه را برای ترجمه منابع علمی زبان انگلیسی به زبان دری باز کرده است. این دانشکده به دنبال رسیدن به اهداف عالی خود در راستای پیشرفت تحصیلی نسل جدید همراستا با نیاز های جامعه پلان استراتژی 5 ساله را مطابق به پلان استراتژیک دانشگاه طراحی و تدوین نموده است.