بیوگرافی معاون امور محصلان دانشگاه اشراق

ماستر غلام حسن رحمانی/ ماستر رشته اقتصاد(گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)

بیوگرافی و رزومه معاون امور محصلان دانشگاه اشراق