نتایج امتحانات فاینل سمستر بهاری ۱۳۹۹

دانشجویان عزیز برای دیدن نتایج امتحان تان، شماره دانشجویی خود را وارد نموده و جستجو را کلیک نمائید.
شماره دانشجویی اسم ولد مضمون فعالیت وحاضری کار عملی و خانگی میان سمستر نهایی مجموعه ملاحظات