ساختار دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی خصوصی اشراق، به عنوان یک مرکزعلمی، آکادمیک و کاربردی کشور،درسال 1388 با مجوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس و با برگزاری اولین دوره کانکور ورودی در بهارسال1389 ،رسماً به فعالیت‌های علمی خود آغاز کرد. موسسه توانست در نه سال فعالیت خود، در حد توان، در انکشاف علمی و فرهنگی جامعه سهم بگیرد. اشراق با دارا بودن 62 نفر استاد مسلکی عضو کدر علمی و خارج کدر بادرجه تحصیلی ماستری و دکتری، ضمن انجام فعالیت‌های علمی وتحقیقاتی، توانسته است زمینه تحصیل و آموزش را برای حدود 2028 تن از فرزندان وطن، فارغ از تعلقات زبانی، سمتی، قومی، مذهبی و جنسیتی در رشته‌های مختلف مهیا سازد. اشراق، به تناسب دانشکده‌های دارای مجوز، از بیشترین تعداد اساتید کدری دائمی برخوردار بوده و این مهم، به عنوان یکی از عوامل توفیق آن ایفای نقش کرده است.

موسسه طی سال‌های فعالیت خویش نزدیک به 1000 نفرفارغ­ التحصیل در رشته‌های اقتصاد، انجنیری، حقوق   و علوم سیاسی، روان‌شناسی و شرعیات به جامعة علمی کشور، تقدیم کرده است.

 

هیأت موسسان:

  1. محمد آقا روحانی؛
  2. محمد جواد رجب زاده؛
  3. محمدسعید رضازاده؛
  4. عبدالله کاظمی؛
  5. مرحومه شهناز همتی.