امضاء تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی

طی یک محفل در روز یکشنبه 9 جوزا 1400 تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی بین مؤسسه تحصیلات عالی اشراق و مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری به امضاء رسید. این برنامه که با تشریف آوری هیأتی مرکب از ریاست، برخی از معاونیت ها و مدیریت های مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری انجام شد، ضمن گفتگو پیرامون ظرفیت های موجود طرفین در عرصه های مختلف آموزشی، علمی و تحقیقاتی، دو طرف بر افزایش همکاری ها و برنامه های مشترک تأکید نمودند.

ابتدای محفل با قرائت آیاتی از قرآن شریف توسط استاد رحمانی مدیر تضمین کیفیت اشراق، منور به کلام الهی شد.در ادامه جناب آقای طارق مدیر روابط عامه دانشگاه اشراق به حاضرین خوش آمدید گفته و با قرائت قطعه ای ادبی برنامه را آغاز کردند.در ادامه محفل رؤسای محترم هر دو نهاد آکادمیک پیرامون اهمیت و ضرورت امضای تفاهم نامه میان دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی بیانات ارزشمندی ارائه نمودند و بر عملیاتی شدن آن تأکید داشتند.

در ابتدا جناب داکتر احمد سعید عبداللهی ریاست محترم مؤسسه تحصیلات عالی اشراق ضمن خیرمقدم به مهمانان به اهمیت همکاری های مشترک بین پوهنتون ها و ضرورت تدارک برنامه های مشترک بخصوص در قالب امضاء تفاهم نامه، مطالبی را بیان نمودند. ایشان ضمن تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تفاهم نامه ها، از آمادگی مؤسسه تحصیلات عالی اشراق برای امضاء تفاهم نامه همکاری با نهادهای مختلف علمی و آکادمیک خبر دادند.

در ادامه محفل جناب داکتر اسدالله رادمند ریاست محترم مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در مؤسسه تحصیلات عالی اشراق، بر اهمیت و ضرورت عقد تفاهم نامه های همکاری بین نهادهای علمی و آکادمیک تأکید نمودند.

ایشان در بخشی از سخنان خود دانشگاه اشراق را جزء نهادهای علمی برتر ولایت هرات دانسته، از آمادگی خود جهت افزایش همکاری های آموزشی، علمی و تحقیقاتی فیما بین خبر دادند. ایشان در ادامه سخنان خود بر ضرورت برقراری ارتباطات بیشتر و افزایش همکاری های مستمر بین دو نهاد تأکید نموده ، به آثار و پیامدهای مثبت این همکاری ها و عقد تفاهم نامه ها اشاره کردند.

در اخیر محفل طی یک مراسم رسمی متن تفاهم نامه به امضای طرفین رسید و دو طرف آمادگی خود را برای اجرایی ساختن آن اعلان نمودند.در پایان ریاست محترم مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و همکاران شان، از بخش های مختلف آموزشی و اداری دانشگاه اشراق بازدید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.