۱۹ قوس ۱۳۹۸ از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی حمایت از قربانیان جنگ، در دانشگاه اشراق تجلیل گردید.
در این محفل که به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات، و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اشراق برگزار گردیده بود، مسئولین و دانشجویان دانشگاه اشراق، مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات، مسئولین نهاد های تحصیلی، فعالین حقوق زنان و فعالین جامعه مدنی، شرکت نموده بودند.
محفل با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید. سپس استاد دادمحمد واحدی به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر، در مورد روز جهانی حقوق بشر صحبت نمودند. بعدا داکتر محمدمهدی حیدرپوراستاد رشته حقوق دانشگاه اشراق، در باره وظیفه و رسالت نهاد های اکادمیک در راستای حاکمیت قانون و ترویج اصول بنیادین حقوق بشر صحبت نمودند. در همین حال آقای فضل الحق فضل از قربانیان جنگ یاد نمودند.
و همچنان استادسیدعبدالرشید فردانی در باره نقش جامعه مدنی در حمایت و بهبود حقوق بشر، به ایراد سخن پرداختند.
در ختم محفل، تصدیق نامه های دانشجویان که در سیمینار نقش دانشجویان در تامین حقوق بشر، شرکت نموده بودند، توزیع گردید.

By admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *