دانشکده حقوق و علوم سیاسی

معرفی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی  در سال 1389 در چوکات این موسسه شروع به فعالیت نمود و از همان بدو تاسیس در دو دیپارتمنت قضایی – حارنوالی و اداری دیپلماسی  شروع به جذب محصل نمود. اولین دوره فراغت این دانشکده در سال 1392 بوده که  تعداد 112 فارغ التحصیل را  در دو رشته قضایی – حارنوالی و اداری – دیپلماسی  تحویل جامعه نموده است. در کل از ابتدا الی اخیر  سمستر خزانی 98 به تعداد 340 محصل از دانشکده فارغ التحصیل گردیده اند. داوطلبان تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی  پس از ثبت نام و شرکت در امتحان کانکور ورودی موسسه و کسب نمره قبولی، وارد دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی اشراق می شوند. مدت تحصیل در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی اشراق 4 سال می­باشد. دو سال اول دوره تحصیل به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروس مشترک را با هم تعقیب می­نمایند. در شروع سال سوم محصلان به دو رشته تخصصی قضایی- حارنوالی  و اداری- دیپلوماسی تقسیم شده و به ادامه دروس شان می­پردازند. در پایان دوران تحصیل محصلین رشته  قضایی- حارنوالی  باید مجموع 148 کریدت و محصلین رشته اداری و دیپلماسی باید مجموع 146 کریدت را موفقانه سپری نمایند.

دیدگاه (Vision)

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی مصمم است در راستای غنامندی و توسعه دانش حقوقی و سیاسی و ارتقاء ظرفیت نهادهای ذیربط به عنوان یک نهاد علمی در میان سایر پوهنحی‌های مشابه در سطح ملی و منطقه ای جایگاه شایسته ای را احراز نماید.

ماموریت (Mission)

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی متعهد است جهت تربیت کادرهای مسلکی در رشته حقوق و علوم سیاسی و انکشاف توانایی‌های علمی از طریق ارتقاء کمی و کیفی سیستم های آموزشی و تحقیقاتی مبتنی بر تکنولوژی مدرن و همچنان ایجاد فضای علمی در سطح ملی برای نیل به یک جایگاه عالی، با توجه به دانش محوری، قانون‌مداری و ارزش گرایی در حوزه جنوب غرب، خدمات شایانی ارائه نماید.

اهداف پوهنحی ( Faculty Goals )

  1. آموزش کادر متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی،اداری و تقدیم آن ها به جامعه؛
  2. مولد نیروی کار برای نهاد های عدلی و قضائی و همچنان سیاسی و اداری در سطح ملی وبین المللی؛
  3. ارتقاء سطح دارایی های فکری و توانمدی های تحقیقاتی؛
  4. ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت ها؛
  5. حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پوهنحی؛
  6. تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی؛
  7. تعمیق روابط بین فردی مبتنی بر احترام، اعتماد و منزلت انسانی؛
  8. ارتقاء مدیریت منابع انسانی با تاکید برجذب، حفظ و توسعه.

نصاب تحصیلی

برای دانلود نصاب تحصیلی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی  روی لینک ذیل کلیک نمائید:

نصاب_تحصیلی_رشته_علوم_سیاسی

پلان استراتیژیک

بحث پلان استراتژیک در فاکولته حقوق در سال 1391 مطرح و به همکاری هئیت رهبری این نهاد اکادمیک در سال 1394 به عنوان نخستین طرح پلان استراتیژیک تدوین گردید. و با توجه به ضرورت بازنگری برنامه ریزی استراتژیک به دلیل وجود عوامل مهمی مانند تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی، تکنالوژیکی،اقتصادی، فرهنگی و تخنیکی در محیط خارجی و نیز ارتباط گسترده سازمان ها با محیط، پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اقدام به تدوین مجدد برنامه استراتژیک و پلان عملیاتی خود در سال 1398 بر اساس پلان استراتژیک موسسه نموده است. تلاش بر این است تا این پلان استراتيژيک یک رهنمود خوب براي توسعه و انکشاف پوهنحی باشد، تابدین وسیله اسباب ارتقای دانش واعتلای ظرفیت­های تخصصی این نهاد گردیده، وزمینه­ی عروج وصعود بیشتر را برای اعضای پوهنحی فراهم نماید.

برای دانلود پلان استراتیژیک دانشکده حقوق و علوم سیاسی روی لیک ذیل کلیک نمائید

دانلود پلان استراتژیک پوهنحی حقوق و علوم سیاسی