دانشکده شرعیات

پلان استراتیژيك پوهنحی شرعیات

برای دانلود پلان استراتیژیک دانشکده شرعیات موسسه تحصیلات عالی اشراق روی لینک ذیل کلیک کنید:

پلان استرا تيژيك دانشكده شرعيات

نصاب تحصیلی

برای دانلود نصاب تحصیلی پوهنحی شرعیات بالای لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود نصاب دانشکده شرعیات