ریاست

معرفی ریاست موسسه

محمد سعید رضازاده فرزند رمضان علی رضازاده متولد سال ۱۳۴۶ در ناحیه دوم گذر علمیردای شهر باستانی هرات

دوران تحصیل مقطع ابتدایی و متوسطه را در مکتب مولانا جبلی گذراند و مقطع لیسانس و ماستری را در خارج از کشور به ادامه تحصیل پرداخت.

الف: فعالیت­های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در مهاجرت

 1. حضور در جبهات حق علیه باطل (جنگ با روسها به عنوان نیروی مبلغ و فرهنگی)؛
 2. ایفای مسئولیت در شوراهای مردمی، ترویج سواد حیاتی، کدر سازی فرهنگی و فرهنگ سازی در پشت جبهات در ایام هجرت؛
 3. ایفای نقش مسئول مدارس مهاجرین جهت ارتقاء فکری و ارزشی جوانان مهاجر مقیم مشهد و گسترش مدارس و کدر سازی معلمین برای مدارس مذکور؛
 4. ایفای نقش کدر سازی رشته معارف اسلامی تربیت طلاب علوم دینی و ارزشی در غالب انجمن اسلامی شهید براتی؛
 5. عضویت در تأسیس حوزه علمیه خواهران مشهد به نام عترتیه؛
 6. عضویت در تأسیس مدرسه علمیه عسکریه و چندین سال تدریس در آن مرکز، در مشهد مقدس.

ب: آموزشی و فرهنگی

فعالیت های انجام شده در داخل کشور

 1. عضویت در تأسیس مدرسه وحدت اولین مدرسه خصوصی در هرات سال ۱۳۷۱ که بعدها بنام عترتیه و موسسات توحید تغییر نام یافت؛
 2. عضویت در تأسیس شورای عالی مجتمع قرآن و عترت تا الآن؛
 3. مؤسس مدرسه القرآن به عنوان اولین مدرسه القرآن با سبک جدید در سال ۱۳۷۴ در هرات؛
 4. تدریس در دانشکده ادبیات پوهنتون بمدت چهار سال؛
 5. ایفای نقش وظیفه، در پست معاونت اداری بمدت چهار سال در پوهنتون دولتی؛
 6. عضویت در تأسیس جامعه روحانیت امامیه هرات؛
 7. ایفای نقش مدیریت در مدرسه علمیه بقیه الله بمدت یک سال؛
 8. عضویت در لوی جرگه اضطراری اولی، منتخب از طرف مردم هرات؛
 9. عضو مؤسس موسسه تحصیلات عالی اشراق و تدریس چندین ساله در دانشگاه و حوزه؛
 10. ایفای نقش وظیفه معاونت اداری و فرهنگی در موسسه تحصیلات عالی اشراق؛
 11. ایفای نقش مبلغ دینی در طول مدت بیش از سی سال؛
 12. اجراء وظیفه منحیث ریاست دانشگاه از ۱۳۹۴ تا کنون.