دانشکده ادبیات و ژورنالیزم

نصاب تحصیلی

پوهنحی ادبیات یکی از پوهنحی های فعال موسسه تحصیلات عالی اشراق می باشد که در مقطع لیسانس فعالیت می نماید. این پوهنحی دارای یک دیپارتمنت مترجمی زبان انگلیسی می باشد که از سال 1395 به فعالیت آغاز نموده است. پوهنحی ادبیات دارای تعمیر عصری و مجهز همراه با تمام امکانات گرمایشی و سرمایشی، صنوف درسی، کتابخانه، مرکز آی تی و دیگر تسهیلات آموزشی می باشد. دو سال اول دوره تحصیل در دیپارتمنت مترجمی به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروس مشترک را با هم تعقیب مینمایند. در شروع سال سوم محصلان به  طور تخصصی در رشته مترجمی به ادامه دروس شان میپردازند.
این دیپارتمنت دارای 144 کریدت درسی می باشد که از آن جمله 58% تخصصی، 30% اساسی و 12% اختیاری و پوهنتون شمول می باشد.
برای دانلود نصاب تحصیلی دانشکده ادبیات روی لینک ذیل کلیک نمائید:

دانلود نصاب تحصیلی دانشکده ادبیات

پلان استراتیژیک

برای دانلود پلان استراتیژیک دانشکده ادبیات روی لینک ذیل کلیک نمائید:
دانلود پلان استراتژیک دانشکده ادبیات