دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون اشراق، اولین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در حوزه جنوب غرب افغانستان

محکمه ی تمثیلی در این دانشگاه برای ارتقای دانشجویان در حضور استادان حقوق علوم سیاسی برگزار شد و در اخیر استادان وکار شناسان ظمن ارزیابی محکمه تمثیلی ، نظرات و پیشنهادات خود را جهت ار تقای کیفی برنامه نظرات و پیشنهادات خود را ارایه نمودند.

با اشراق در ارتباط باشید:

📲 0799204620

📲 0787209020

https://eshraq.edu.af

https://t.me/eshraqfarhangaf

 https://www.facebook.com/eshraq.edu.afghanistan

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *