برچسب: همکاری_علمی

امضاء تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی

امضاء تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی طی یک محفل در روز یکشنبه 9 جوزا 1400 تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی بین مؤسسه تحصیلات عالی اشراق و…