دانشکده اقتصاد و مدیریت

رسالت(Mission):        

 دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصیلات عالی خصوصی اشراق  با تکیه بر ارزش های اسلامی، اخلاقی، و با پایبندی به قانون، عدالت محوری، توجه به کرامت انسانی و با هدف خدمت به دانشجویان و مردم و جلب مشارکت آنان، و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های ولایتی در راستای تحقق رسالت دانشگاه، عهده دار برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی آموزشی، ارتقاء و بهبود سلامت جامعه بر اساس آخرین و جدیدترین روش های آموزشی بوده و با بکارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر و تکنولوژی نوین در راه رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه گام بر می دارد. در همین راستا مسئولیت ما، با تاکید بر استانداردهای آموزشی و متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست های دانشگاه، هماهنگ نمودن دیپارتمنت ها و تدریسی تابعه و همچنین تربیت و مدیریت نیروی انسانی متخصص و متعهد متناسب با اهداف چشم انداز ۵ ساله و نقشه جامع علمی دانشگاه می باشد.

  چشم انداز(Vision):

دانشکده اقتصاد و مدیریت مصمم است تا ضمن بسترسازی و ایجاد فضای علمی مناسب، با بهره گیری از کدر علمی متعهد و مجرب، گام موثری در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص بردارد. در این راستا با استعانت از خداوند سبحان و توانا و با بهره گیری از اعضای کدر علمی، کارکنان، دانشجویان و فناوری های پیشرفته و نوین، امید است بتوانیم به عنوان یکی از نمونه های موفق در بین دانشکده های دانشگاه های معتبر کشور مطرح شود. انتظار می رود از طریق ارتقای کیفیت خدمات در تمام حوزه ها، ظرف ۵ سال آینده این دانشکده به جایگاه اول در بین دانشکده های موسسه اشراق و جزء برترین دانشکده های اقتصاد و مدیریت در میان دانشگاه های هرات و  ده دانشکده برتر کشور برسد.

دانشکده اقتصاد و مدیریت بر آن است تا با تعامل مناسب درون بخشی و فرابخشی ضمن حفظ ارزشهاي حاكم در

حوزه‌های مختلف به ارزش‌هاي زير پايبند باشد:

* ارتقاء مستمر كيفيت خدمات

* رعايت نظم و انضباط كاري

* حفظ کرامت انسانی و رعايت كامل حقوق اخلاقي و انساني

* تربیت دانش آموختگان متعهد، توانمند و با انگیزه

* گسترش فرهنگ اخلاق حرفه ای در کار

* حفظ شان و منزلت اعضای کدر علمی، کارکنان و دانشجویان

 اهداف کلان(Goals):    

G1  تقویت انگیزه و افزایش سطح مشارکت اعضای کدر علمی در زمینه فعالیت های آموزشی:

G2  افزایش سطح ارتباطات در جهت جذب دانشجویان خارجی:

G3 توسعه بستر مناسب جهت بروز خلاقیت ها و تربیت دانشجویان نمونه

G4 توسعه و گسترش رشته های تحصیلات عالی:

G5 توسعه کمی و کیفی آموزشی

G6 توانمند سازی اساتید در روند مهارت های آموزشی، دانش پژوهی و اجرایی: