علوم قران و حدیث

معرفی دانشكده

  • تاريخچه تاسیس دانشكده شرعیات ومراحل انكشاف آن:

همزمان با رشد مراکز آموزش عالی در سرتاسر جهان و بالتبع آن در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، نخستین مراکز مدرن علمی با نام پوهنتون کابل و پوهنتون هرات تأسیس گرديد و برای اولین بار در تاريخ پنج هزار ساله کشور پوهنحی شرعیات در پوهنتون کابل تأسیس و شروع به فعالیت نمود. سپس در ساير پوهنتون های دولتی هم اين رشته تأسیس و آغاز به کار کرد ، در سال 1388اولین موسسه تحصیلات عالی خصوصی در شهر باستانی هرات به نام اشراق تاسیس گرديد و در سال 1392 پوهنحی شرعیات که يكی از پوهنحی ارزشی پوهنتون اشراق می باشد ، مجوز خويش اخذ کرده و آغاز به کار نمود.پوهنحی بهار سال 1392با 10دانشجو فعالیت خويش آغاز نمود اما پوهنحی از سال 92تا کنون چهاردوره فارغ التحصیل داده هر دوره به تعداد 20محصل بوده است

پلان استراتیژيك پوهنحی شرعیات

برای دانلود پلان استراتیژیک دانشکده شرعیات موسسه تحصیلات عالی اشراق روی لینک ذیل کلیک کنید:

پلان استرا تيژيك دانشكده شرعيات

نصاب تحصیلی

برای دانلود نصاب تحصیلی پوهنحی شرعیات بالای لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود نصاب دانشکده شرعیات