مديريت امور محصلان در ساختار تشكيلات اداري

موسسه تحصيلات عالي اشراق زير نظر معاونت علمي فعاليت دارد اين بخش اولين دروازه ورودي برايدانشجويان به موسسه تحصيلات عالي اشراق محسوب ميشود و همچنان براي دانشجوياني كه دوره آموزشي را باموفقيت به پايان ميرسانند حيثيت آخرين دروازه خروجي را دارد تمامي دانشجويان از طريق اين اداره جذب و به دانشكده ها معرفي مي گردند و در طي دوران تحصيل تمام فعاليت هاي آموزشي دانشجويان از طريق اين بخش به وزارت تحصيلات عالي، معاونت علمي و رياست دانشگاه گزارش ميشود.جزئيات بيشتر در مورد بخش ها و فعاليت هاي اين اداره در ذيل مي خوانيد .

◄فعاليت هاي مديريت امور محصلان
امور مربوط به ثبت نام و پذيرش؛
انجام امور اداري دانشجويان؛
انجام امور مربوط به فراغت دانشجويان؛
بخش بايگاني و آرشيف مدارك؛
مديرت امور محصلان توسط سرکار خانم نيلوفر نعيمي با مدرك ليسانس در روابط بين الملل، اداره ميشود.

By admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.