ماه: جدی 1401

محکمه تمثیلی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محکمه تمثیلی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی🔹️محکمه ی تمثیلی در روز چهارشنبه 9 قوس 1401 توسط دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در تالار اجتماعات دانشگاه اشراق برگزار شد.🔸️این…