دسته: سیر_علمی

سیر علمی دانشجویان دانشکده روانشناسی بالینی از مرکز ترک اعتیاد هرات

🔹️طی یک برنامه علمی به روز یکشنبه ۱۵ عقرب ۱۴۰۱، دانشجویان دانشکده روانشناسی بالینی از مرکز ترک اعتیاد هرات بازدید نموده، از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنایی حاصل…

سیر علمی محصلین دانشگاه اشراق و بازدید از طب عدلی

سیر علمی محصلین دانشگاه اشراق و بازدید از طب عدلی شفاخانه هرات طی یک برنامه سیر علمی مطالعاتی به روز یکشنبه 16 جوزا 1400 به تعداد 30 تن از دانشجویان…