ماه: قوس 1401

دیدار ریاست دانشگاه با ریاست امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی

یدار ریاست دانشگاه اشراق با ریاست امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی🔸به تاریخ 25 عقرب ۱۴۰۱ داکتر مهدی حیدرپور رئیس پوهنتون اشراق به همراه داکتر احمد رفیع عبداللهی معاون علمی…

دیدار معاونت علمی دانشگاه اشراق با ریاست موسسه IAM

📣اخبار دانشگاه اشراق🔺دیدار معاونت علمی دانشگاه اشراق با ریاست موسسه IAM🔹به تاریخ 30 عقرب1401 داکتر احمدرفیع عبداللهی معاون علمی دانشگاه اشراق و ماستر جواد حیدری آمر تضمین کیفیت به همراه…

سیر علمی دانشجویان دانشکده روانشناسی بالینی از مرکز ترک اعتیاد هرات

🔹️طی یک برنامه علمی به روز یکشنبه ۱۵ عقرب ۱۴۰۱، دانشجویان دانشکده روانشناسی بالینی از مرکز ترک اعتیاد هرات بازدید نموده، از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنایی حاصل…