برچسب: سمینارها

برگزاری ورکشاپ آموزشی «مراسلات و احکام نویسی» ویژه کارمندان ادارات دولتی توسط مؤسسه تحصیلات عالی اشراق

✳️ برگزاری ورکشاپ آموزشی «مراسلات و احکام نویسی» ویژه کارمندان ادارات دولتی توسط مؤسسه تحصیلات عالی اشراق 🔸 ورکشاپ دو…

برگزاری سمینار سی وی نویسی در دانشکده زبان و ادبیات اشراق

برگزاری سمینار سی وی نویسی بصورت عملی و کاربردی توسط دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه اشراق آموزش سی وی نویسی…