برچسب: کمیته_ورزشی

برگزاری محفل افتتاحیه جام ورزشی «همدلی» اشراق

برگزاری محفل افتتاحیه جام ورزشی «همدلی» اشراق طی یک محفل به تاریخ پنجشنبه 20 جوزای 1400 جام ورزشی مؤسسه تحصیلات عالی اشراق با عنوان «جام ورزشی همدلی»در جیمنازیوم ورزشی شهید…